සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-57
බන පොත් කිය වීමත් භාවනාවක්ද?
බන ඇසිම භාවනාවක් බව ඔබ වහන්සේ දේශනා කර ඇත. එසේ නම් ඔබ වහන්සේ දේශනා කල පොත් කියවීමත් භාවනාවක්ද?
14:40
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව