සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-58
සිල් ගත් අයට සවස ගිලන්පසට බිස්කට් දීම සුදුසුද?
උපාසික උපාසිකා පිරිසට පස්වරැ 2.30 ට විස්කෝතු සමග ගිලන්පස ලැබේ.එය වැලදීමෙන් විකාල බෝජන සික්ෂාපදය කැඩේදැයි පහදා දෙන්න.
06:35
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව