සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-59
ඇසුරු කරන අයට විපතක් සිදුවීම කලින් දැනීම ගැන.
ලගින් ඇසුරු කරන අයට කරදරයක් හෝ විපතක් සිදුවන විට ඉට දින කීපයකට මට ශරීරයට දැනේ.
16:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව