සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-60
චතුර්ථ ධ්‍යානයෙන් පසු පත්වන තත්වය.
චතුර්ථ ධ්‍යානයෙන් පසුව යෝගාවචරයා පත්වන තත්වය පහදා දෙන්න.
04:47
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව