සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-61
ප්‍රථම ධ්‍යානයේ සිට චතුත්ත ධ්‍යානයට පත්වන ආකාරය.
ප්‍රථම ධ්‍යානයේ සිට චතුත්ත ධ්‍යානය දක්වා ගමන් කරන ආකාරය පහදා දෙන්න.
08:00
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව