සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD072-02
චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමී විග්‍රහය.
චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමී පහදා දෙන්න. චේතනාව හා කර්මය අතර වෙනසක් තිබේද?
41:01
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (38 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව