සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD072-31
විකෘර්ති ඥාන සහ බවය සදන විඤ්ඤාණ විග්‍රහය.
විඤ්ඤාණය යන වචනය පද නිරුක්ති කිරීමේදී විකෘර්ති ඥාන වශයෙන් හදුන්වනවා.එම විඤ්ඤාණ ඇසට රූප කනට ශබ්ද ආදි...අරමුනු කර ගනිමින් චක්ඛු විඤ්ඤාණ ...දැන ගතිමි.සත්වයා ගෙව ගෙව යන සසර ගමනේදී කය අතහැර නැවත කයකට යන විඤඤානයක් වේද? එසේවේ නම් ඉහත දැක්වූ විඤඤාන හා එම විඤඤාන අතර සමාන කමක් වේද? නැතහොත් වෙනසක් වේදැයි පහදා දෙන්න.
22:43
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව