සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD072-34
රූප සහ අරූප ධ්‍යාන ලැබීමේදී දැනෙන ස්වාභාවය.
රූප ධ්‍යාන සහ අරූප ධ්‍යාන ලැබීමේදී දැනෙන ස්වාභාවය පහදා දෙන්න.
1:14:55
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (51 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව