සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-10
දානයක් උයන විට ලුනු බැලීම ගැන.
දානයක් උයන විට ලුනු බැලීම හොදද?
07:14
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව