සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-19
ධ්‍යාන හතරේ ආකාරය විස්තර කිරීම.
භාවනා කිරීමේදී ධ්‍යාන හතරේ ආකාරය දැනගෙන සිටිය යුතුද?
20:50
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව