සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-21
ලෞකික ධ්‍යාන සහ ආර්ය ලෝකෝත්තර ධ්‍යාන අතර ඇති වෙනස.
අස්වාස ප්‍රස්වාස ලෞකික ධ්‍යාන සහ ආර්ය ලෝකෝත්තර ධ්‍යාන අතර ඇති වෙනසක් තිබේද?.
05:35
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව