සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-28
ත්‍රිහේතුක පටිසංධිය සහ එය ඇතිවන ආකාරය.
1.ත්‍රිහේතුක පටිසංධිය පහදා දී එය ලබා ගැනීමට පුන්‍ය කර්ම කලයුතු ආකාරය පහදා දෙන්න.
2.ත්‍රිහේතුක පටිසංධිය ඇතිවන ආකාරය පහදා දෙන්න.
56:23
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (52 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව