සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-47
ආර්ය ඵල හතර සහ ධ්‍යාන ඵල හතර
ආර්ය ඵල හතර සහ ධ්‍යාන ඵල හතර විස්තර කර දෙන්න.
10:22
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව