සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-24
නිතර මස් මාංස අතගාන අයකු කර්මස්ථාන වැඩීම නුසුදුසුද?
ආහාර සපයන ආයතනයක් පවත්වාගෙන යන අයකු නිතර මස් මාංස අතගාන නිසා එවැනි අයෙක් කර්මස්ථාන භාවනා වැඩීම නුසුදුසුද?
නිවසේදි කර්මස්ථාන භාවනාව වැඩීමෙන් අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් කරදර ඇතිවේද?
18:40
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව