සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-30
මනෝමය කය ගැන.
මනෝමය කයකින් ලබා ගන්නා කිරන තීක්ෂනයයි අසා තිබේ. හේතු ඵල සහිතව පහදා දෙන්න.
10:57
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව