සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-37
සී.ඩී වලට සවන් දීමෙන් සමාධියට පත්විය හැකිද?
සීඩී එකක් උපයෝගී කරගෙන කර්මස්ථාන වැඩීමෙන් සමාධියට පත් වන්න බැහැ. සමාධියට පත් වෙන්නේ නැතිව නිවන් දකින්න බැහැ කියලා. තම තමන් කර්මස්ථාන පාඩම් කරගෙන වැඩිය යුතු බවත්..පහදා දෙන්න.
22:36
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව