සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-38
සිහිසුන් සහ සිහි විකල් අයගේ අවසන් චිත්ත විතිය කෙසේද?
සිහිසුන් වි සිටි අයෙක් මිය යන මොහොතේදි හා සිහි විකල් මනසක් ඇති අයෙක් මිය යන මොහොතේදි අවසන් චිත්ත විතිය හට ගන්නා ආකාරය කෙබදු වේද?
16:35
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව