සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-39
ගන්දබ්බ කයට අනුව මනුක්ෂ කය සැදේද?
යම් කෙනෙකුගේ හිස කෙස් වැඩීමේදී දිගප්‍රමානය තීරනය වන්දේ ගන්දබ්බ ලෝකයෙදී තිබූ හිස කෙස් වල දිග ප්‍රමානයට අනුවමද?
09:58
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව