සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-46
ත්‍රිලක්ෂන වෙන් වෙන්ව පිහිටා තිබේද?
අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ ත්‍රිලක්ෂනය අනිච්ඡ වෙන් වශයෙනුත් දුක්ඛ වශයෙනුත් අනත්ථ වශයෙනුත් පවතින්නේද?
1:01:33
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සක්කාය දිට්ඨිය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (42 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව