සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-55
සුලු මොහොතක් අනිච්ඡ සංඥාව වැඩීම මහත්පල වන ආකාරය.
යමෙකු අසුරක් ගසන මොහෙතක් මලක් ඉබින වේලාවක් අනිච්ඡ සංඥාව වඩනවා නම් මෙත් සිත වඩනවා නම් මහත්පල මහානිසංස වන බව පෙන්වා ඇත. මෙම උපමා වල දහම් අරුත පෙන්වා දෙන්න.
02:35
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව