සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-12
ආත්මවාදය සහ අනාත්මවාදය පැහැදිලි කිරීම.
ආත්මවාදය සහ අනාත්මවාදය පැහැදිලි කර දෙන්න.
31:17
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සක්කාය දිට්ඨිය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (21 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව