සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-04
ක්ෂනික ජාති තුල කාම, භව, විභව තන්හා ඇතිවන ආකාරය.
ක්ෂනික ජාති තුල කාම තන්හා, භව තන්හා, විභව තන්හා දකින ආකාරය පහදා දෙන්න.
38:40
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (35 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව