සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-05
අත්වැරද්දකින් සෙත් කරගත් තෙල් වලින් කරවල බැදීමෙන් අවැඩක් සිදුවේද?
මෙම ස්ථානයෙන් සෙත් කරගෙන ගිය තෙල් අත්වැරද්දකින් කරවල බැදීමෙන් අවැඩක් සිදුවේද?
08:05
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව