සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-08
බුද්ධ පූජාවට තැබූ දේවල් සදහා කලයුතු දෙය.
බුද්ධ පූජාව තබා එය ඉවත්කරන විටදී සතුන්ට හා යාචකාදීන්ට දීම සුදුසුද?
10:45
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව