සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-13
යදනිච්චං තං දුක්ඛං ගාථා තේරුම.
යදනිච්චං තං දුක්ඛං යං දුක්ඛ තදනත්තා නිරුක්ති සහිතව පහදා දෙන්න.
11:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව