සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-14
සෝවාන ඵලයේ සිට රහත් වීම සදහා පසු කලයුතු කෙත් හත.
යමෙකු සෝවාන් ඵලය මේ අත්බවේම ලැබුව හොත් ඔහුට නැවත උපරිම වශයෙන් ආත්ම හතක් ඇති බවද,රතන සූත්‍රයේ ඇති ගාථාවේ තේරුම නතේ බවන් අට්ටමන් ආදි යන්තී
54:46
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (50 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව