සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-17
පාප සිතුවිලි කුසල් සිතිවිලි බවට හැරවීම.
තමන් අතින් නොදැනුවත් කමින් පෙර කාලයේ සිදුවී අැති අකුසල කර්ම වල ආදීනව දහම් මඟට පිවිසීමෙන් පසු අවබෝධවීමෙන්, ඒවා සිහිවන විට පාප සිතිවිලි - කුසල් සිතිවිලි වලට යොමු කිරීමෙන් මගහරවා, අකුසල් ඵල විපාක මඟහරවාගත හැකිද?

චුති චිත්තයට එවැනි සිතුවිලි නැගුනොත් එය කුසල් සිතිවිල්ලකට හරවා යහපත් සුගති ප්‍රතිසංධියක් ලැබිය හැකිද?
07:28
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව