සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-26
අමනුෂ්‍ය බන්දන ඇති අයට මාර්ගඵල ලැබිය හැකිද?
අමනුෂ්‍ය බන්දන ඇති අයට මාර්ගඵල ලබා තැනීමට හැකිද?
05:29
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව