සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-28
ආදී බ්‍රහ්මචරියාව සහ බ්‍රහ්මචරියාව අතර වෙනස.
ආදී බ්‍රහ්මචරියාව සහ බ්‍රහ්මචරියාව යනු කුමක්ද?
04:54
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව