සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-29
භෞතික ලෝකයේ නිර්මාණ ද චිත්ත ශක්තියෙන් සිදුවන බව
සියලු දෙයට මූලික වන්නේ සිත බව අප අසා ඇත.ඒ අනුව භෙෘතික ලෝකයේ සියලුම නිර්මානද චිත්ත ශක්තිය මුල වන බවද අසා ඇත. මෙය සිදු වන්නේ කෙසේද යන්න පහදා දෙන්න.
15:54
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (15 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව