සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-31
ගති සම්පත්ති, උපදි සම්පත්ති, කාල සම්පත්ති යනාදී විස්තරය.
ගති සම්පත්ති, උපදි සම්පත්ති, කාල සම්පත්ති ප්‍රයෝග සම්පත්ති මේවා මෙනවාද?
09:19
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව