සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-33
මගඵල ලාභීන් සාමාන්‍ය අයට වැදීමෙන් පාපයක් සිදුවේද?
මගඵල ලාභීන් මගඵල නොලැබූ සාමාන්‍ය අයට වැදීමෙන් මගඵල නොලැබූ සාමාන්‍ය අයට පාපයක් සිදුවේද?
07:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව