සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-38
අන්‍ය ලබ්දිකයකුට බුද්ධ ධර්මය දැන ගැනීමට දැනගත යුතු දෙය.
මෙම ස්ථානයට අද දින පැමිනි අන්‍ය ලබ්දිකයකුට බුදුරජානන්වහන්සේ දේශනා කල ධර්මය සරලව වටහා දෙන්න.
13:38
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව