සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-47
දොලොස් මහ පහනින් හිසේ තෙල් ගා ගැනීම සුදුසුද?
දොලොස් මහ පහනින් හිසේ තෙල් ගා ගැනීම සුදුසුද?
04:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව