සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-09
නිවන් මග වැඩීමට දැනගතයුතු ධර්මය.
ඒතුලම ඔවුන් සමග ජීවත්වීම නිවන්මග ලගා කර ගැනීමක්ද?
50:02
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (46 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව