සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-36
චිත්තක්ෂණ පිළිබඳ ගැඹුරු විග්‍රහයක්.
රූපයක චිත්තක්ෂණ 17ක් ආයුෂ ඇතිව ඒවා කුඩා චිත්තක්ෂණ 51කි.......
56:01
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (38 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව