සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-03
තමන් අයත් වන්නේ කුමන බුදු පිරිසටද?
සමහර අය මෙතේ බුදුන් දැක නිවන් දකින්න කියන්නේ ඇයි? ගෙෘතම බුද්ධ සාසනය සහ ධර්මය තවමත් පවතිද්දී මෙසේ පැවසීම කෙතෙක් දුරට නිවැරදිද?
13:53
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව