සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-04
ලෝක සම්මත අධ්‍යාපන රටාවට ලමයින් යොමු කිරීමෙන් පලක්වේද?
ලෝක සම්මත අධ්‍යාපන රටාවට අපගේ ලමයින් යොමු කිරීමෙන් පලක්වේද?
31:00
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (28 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව