සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-05
ගෙදර බුදු පහන තැබිය යුතු පිලිවෙල.
ගෙදර බුදු පහන තැබිමේදි අනුගමනය කල යුතු ක්‍රමය පහදා චෙන්න. ගැහැනු අය පහන් ගැබීම සුදුසුද?
13:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව