සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-17
නිවන ලැබීම සදහා අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ පරිහරනය කල යුතු අන්දම.
රාග ද්වේෂ මෝහ වගේම අලෝබ අද්වේෂ අමෝහ ගති නිසා ලෝකය රහ බැලීමක් සිදුවේද? එය සංසාරයේ අතර මං වීමට හේතු වේද?
08:48
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව