සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-19
ඇති නැති සංකල්පය බුදු දහමට අනුව.
ආත්ම වාදී සහ අනාත්මවාදී සංකල්පයන් නැහැනේද? .........
47:40
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (44 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව