සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-21
අවිද්‍යාවෙන් ගොඩනඟා ගන්නා ඌනතාවය සමාධියෙන් සමතුලිත කර ගන්නා ආකාරය.
අවිද්‍යා සහගතව ක්‍රියාත්මකවී ගොඩනඟා ගන්නා ඌනතාවයක් ආස්වාදය ලෙස ලෝක සත්වයා හඳුනාගන්නා බව අසා ඇත්තෙමි. මෙම අසහනය දුරු කිරීමට සමාධිය වැඩිය යුතු බවද අසා ඇත්තෙමි. ධර්මාවබෝධයෙන් තොරව ද මෙසේ සමාධි වැඩෙන බැවින් ........
16:59
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව