සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD081-04
දස්සනේන පාහාතබ්බවී තිබුනත් කාම සම්බෝගයට හිත ඇදී යන්නේ ඇයි?
දස්සනේන පාහාතබ්බවී වී තිබුනත් නිවසේදී කාමසම්බෝගයට හිත ඇදී යන්නේ ඇයි?
13:48
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව