සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD081-06
ගෙදරදි බුද්ධ වන්දනාව නිවැරදිව කරන ආකාරය.
ගෙදරදී එදිනෙදා බුද්ධ වන්දනාව කරන නිවැරදිව ආකාරය පහදා දෙන්න.
07:14
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව