සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD081-10
සිතක් සකස්වීමට විඤ්ඤානයක් පලමුව ඇතිවන්නේ කෙසේද?
චක්ඛුංච පටිච්ච රූපේච උප්පච්ජති චක්ඛු විඤ්ඤානං යන ක්‍රමයට අනුව සිතක් සකස්වී ලෝකය හට ගනී නම් සිතක් සකස්වීමට විඤ්ඤානයක් පලමුව අවශ්‍ය නම් විඤ්ඤානයක් පලමුව අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා හට ගන්නේ කෙසේද?
30:05
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (28 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව