සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD081-20
ලෝකය හේතුඵල වලට අනුව නිර්මානය වන බව
මේ විශ්වයේ ජීවී අජීවී වස්තු නිර්මානය කරනු ලබන්නේ මිනිසාගේ මනස විසින්ද?...........බුදුදහම නිර්මාන වාදයක්ද?
16:46
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව