සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD082-19
හේතු ඵල සහ චාරයට ප්‍රතිචාරය ගැඹුරු විග්‍රහයක්.
බුදු දහම හේගු ඵල වාදයක්යයි පවසති.එහෙත් හේතුඵල දැකිය නොහැකි බවත් දැකිය හැක්කේ චාරයට ප්‍රතිචාරය බවත් පවසති. මෙ පිලිබද විග්‍රහයක් කරන්න.
07:54
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව