සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD082-23
සක්කාය දිට්ඨිය නිවැරදිව වටහා ගන්න.
සෝවාන් ඵලයට පත්විමේදී සක්කාය දිට්ඨි විචික්ච්චා සීලබ්බත පරාමාස තුන දුරුවීම අවශය බව දනිමි. සක්කායදිට්ඨි එනම් මම මගේ නැති කර ගැනිම සම්බන්දවයි. මේ ගැන පැහැදිලි විස්තරයක් කර දෙන්න.
27:49
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (25 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව