සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD085-02
ආර්යත්වයට පත්වීම.
සෝවාන් මාර්ග අනුගාමිකයා කෙබදු ස්වාභාවයක පුද්ගලයෙක්ද? ඔහු සදහටම සතර අපායෙන් නිදහස්ද?
1:08:20
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (63 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව