සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD085-11
සැප තුල දුක දකින ආකාරය.
සැප තුල දුක දකිනවායයි දේශනාවේ සදහන්වේ. එහිදී දැකිය යුතු ආදීනවය මොනවාද? එම ආදීනවය විස්තර කර දෙන්න.
08:36
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (8 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව